De IPCCref bestaat uit rapport, hoofdstuk en referentievolgnummer.
Bijvoorbeeld SROCC-CH03-1 is de eerste referentie van hoofdstuk 3 van rapport SROCC.

Popup Venster

Met een klik op het groene pictogram kunnen de details van een publicatie in een popup venster worden bekeken.
Van iedere publicatie wordt ofwel de eerste auteur (Leadauthor) ofwel de publicerende instelling (Institute) weergegeven. Verder wordt de inhoud van de velden Year (jaar van publicatie), Title, CoAuthors, Artref (tijdschrift, aflevering, bladzijden) en DOI (Digital Object Indentifier) getoond.
Wanneer een DOI aan een publicatie is toegevoegd, wordt ook een link getoond naar de samenvatting op de website van de tijdschriftuitgever (Abstract) en een link naar het complete artikel via de website sci-hub.se (PDF).

De tabel is gesorteerd op rapport (IPCCrep) + hoofdstuk (IPCCch) + referentievolgnummer (IPCCrefnr).

Andere sorteringen zijn mogelijk door op een kolomkop te klikken.

Via het zoekveld (Search) kan worden gezocht naar een (deel)woord of strofe in alle velden.
Dus ook in de velden die alleen in het popupvenster worden getoond (Institute, CoAuthors, Artref en DOI).

Voorbeelden:
‘World Bank’ voor rapporten uitgegeven door de Wereldbank.
‘van Vuuren’ voor artikelen met van Vuuren in veld Leadauthor of in veld CoAuthors.
‘Nature Climate Change’ voor artikelen uit het tijdschrift met deze naam.
‘SR15-CH02’ voor alle referenties bij hoofdstuk 2 van rapport SR15.

Terug naar tabel Alle IPCC Rapporten.