IPCC Assessment Report 6 Working Group 3
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

Gepubliceerd door het IPCC op 4 april 2022
17 927 bronnen, waarvan 13 751 (77%) met DOI

Klik in de linker kolom voor een popup venster met gedetailleerde gegevens per publicatie.
De gegevens van de ‘Publisher’ bevatten meestal slechts een samenvatting, maar in sommige gevallen (bij ‘Open Access’ of ‘Full Access’) ook de complete publicatie. Onder ‘FreeURL’ vallen publicaties die buiten de grote wetenschappelijke uitgeverijen om zijn gepubliceerd, vaak door nationale of internationale instellingen of bedrijven.

IPCCrefAuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL
IPCCrefAuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL