Klimaat en Energie

Referenties uit de sinds 2016 door mij verzamelde wetenschappelijke literatuur met betrekking tot klimaat en energie. Dit is de selectie van publicaties waarbij een DOI kon worden gevonden en/of een andere URL met de originele tekst.

De verzameling is niet representatief voor het vakgebied, maar gekleurd door mijn persoonlijke interesse in specifieke onderwerpen die ik verder heb uitgediept. In totaal bevat deze verzameling 11 797 artikelen met een DOI.

Laatste update vanuit de achtergrondtabel: 19 augustus 2021

LeadauthorYearTitleAbstractPdfFreeurl
LeadauthorYearTitleAbstractPdfFreeurl