Over klimaatalarmist

Home » Over klimaatalarmist

Over Klimaatalarmist

Deze website gaat over alarmerende berichten. Alarmerende berichten die te maken hebben met klimaatverandering.

In het publieke domein lopen de emoties vaak hoog op als het over dit onderwerp gaat. Nietes-welles discussies ontaarden vaak in persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. En er wordt niet naar elkaar geluisterd. Helaas.

De ‘klimaatdiscussie’ wordt vaak voorgesteld als een debat tussen voor- en tegenstanders. De meningen lopen uiteen van ‘ongeloof’ tot ‘doemdenken’. Je bent voor of tegen klimaatverandering, alsof dat voor het klimaat wat uitmaakt. Je wordt ‘klimaatontkenner’ of ‘klimaatalarmist’ genoemd, maar je vindt jezelf ‘klimaatrealist’, want je gelooft niet in de onzin van de andere kant.

Als natuurwetenschapper ben ik meer geïnteresseerd in metingen dan in meningen of geloof. Maar ik heb persoonlijk wel deze mening: het klimaat trekt zich niets aan van onze opvattingen, het klimaat is niet links of rechts en we hebben er allemaal mee te maken, of we willen of niet.

Op deze site verzamel ik zoveel mogelijk wetenschappelijke literatuur over klimaatonderzoek, met veelal downloadlinks naar de oorspronkelijke publicaties.

Als maker van deze website geef ik ruimte aan argumenten, aan die van klimaatontkenners tot die van klimaatalarmisten. En rapporteer ik over wat ik lees in de – voornamelijk Engelstalige – wetenschappelijke en populair wetenschappelijke literatuur over het klimaat. Die is vaker alarmerend dan geruststellend, vandaar de titel van deze site.

Als tiener las ik De Aarde en haar levensvormen, twee pocketboekjes die een wereld voor mij open deden (Prisma 339/340, Het Spectrum, 1958). Sindsdien ben ik niet meer gestopt met over dat veelomvattende onderwerp te lezen.

Veel inzichten over oorsprong en evolutie zijn sindsdien veranderd en bijgesteld op grond van nieuw onderzoek en ontdekkingen. Veel speculaties en hypotheses zijn naar de prullenbak verwezen en zijn vervangen door goed onderbouwde theorieën. Andere ‘wonderen der natuur’ wachten nog op onderzoek en verklaring.

Maar nooit eerder werd in de periode van een mensenleven zoveel grensverleggend onderzoek gedaan, namen nieuwe meetmethoden zo’n grote vlucht en nam de meetnauwkeurigheid zo snel toe als in de afgelopen 60 jaar.

Daardoor werden oude veronderstellingen tot zekerheden en werden schijnzekerheden voorgoed onderuit gehaald. Ook op het gebied van klimaat zijn meer zaken zekerheden geworden.

Bij het verwerken van wat ik lees, maak ik dankbaar gebruik van wat ik heb opgestoken gedurende een levenslange interesse in oorsprong en evolutie van de planeet waarop ik ben geboren … en waarop ik zal sterven. Want ik zal er niet af kunnen. En dat geldt ook voor die ruim 7 miljard andere aardmensen.

Het klimaat is nu beter te voorspellen dan het weer. Maar er wordt te weinig aandacht aan besteed. Misschien helpt deze website een beetje.

Iek de Pagter, 21 mei 2019