͘͘͘Klimaatboodschappers

Klimaatboodschappers

‘Don’t shoot the messenger’ *
Bezorgde wetenschappers *

Klimaatextremisten
De media
Belangengroepen *
Politici *

* = tekst in voorbereiding

Klimaatboodschappers zijn mensen met een mening over het klimaat, die daarover in de openbaarheid treden.

Voor de gemiddelde burger is niet altijd duidelijk waar de betrokkene zijn of haar boodschap op baseert. Spreekt deze met kennis van zaken? Spelen er verborgen agenda’s en belangen mee? Is de visie gebaseerd op vooroordelen?
Dat zijn belangrijke vragen die men zich kan stellen. Want ieder denkend mens heeft een wereldbeeld, waardoor binnenkomende berichten worden gefilterd en een mening wordt gevormd.

Hier proberen we onderscheid te maken tussen wetenschappers die beroepshalve betrokken zijn bij klimaatonderzoek en mensen met andere beroepen (andere wetenschappen, media, belangengroepen, politici) die hun mening naar het grote publiek communiceren.

De meeste (natuur)wetenschappers doen hun werk in stilte en rapporteren daarover alleen – in al of niet heldere taal – in wetenschappelijke tijdschriften. Sommige wetenschappers zijn bezorgd geraakt over de reikwijdte van hun eigen onderzoeksresultaten of die van anderen en zoeken daarvoor zelf de publiciteit ( Don’t shoot the messenger !).

Te veel maatschappelijke betrokkenheid kan echter riskant zijn voor een wetenschappelijke reputatie. Er is moed voor nodig om het risico te nemen afgerekend te worden op gebrek aan nuance. Want ‘pure’ natuurwetenschap is omgeven door onzekerheden. Bijna niets is absoluut waar. Conclusies zijn slechts in bepaalde mate waar-schijn-lijk.