Home

Welkom!

Zowel op papier al digitaal komt een stroom informatie over het klimaat op ons af. Via televisie, nieuwsbladen, (populair wetenschappelijke) tijdschriften, websites en diverse digitale sociale media.

Via deze website vind je de wetenschappelijke publicaties en andere bronnen over klimaatonderzoek waarop ‘mediamensen’ – in de breedste zin van het woord – hun verhalen baseren. Er worden hier directe ‘hyperlinks’ (URLs) gelegd naar de oorspronkelijke bronnen van die informatie.

Daarnaast vind je hier uitleg over verschillende onderwerpen die met klimaat of energie te maken hebben. En tenslotte persoonlijke anecdotes over mijn zoektocht naar kennis over ontstaan en evolutie van onze ‘levendige’ planeet Aarde.

Klimaatalarmist
maakt klimaatstudies toegankelijk

Via klimaatalarmist zijn tienduizenden publicaties in te zien en te downloaden over zaken die met klimaat in de breedste zin te maken hebben. Zie ‘Literatuurreferenties’.

Klimaatalarmist
zoekt metingen achter meningen

Het klimaat is niet links of rechts, maar beïnvloedt ons allemaal. Of je nu van mening bent dat het einde der tijden nabij is, of dat klimaatzwendel en klimaatgekte de boventoon voeren in de klimaatdiscussie; of je nu gelooft dat God onze zonden zal bestraffen of dat er helemaal geen God bestaat; of je nu gelooft dat de Wereld is geschapen in de week na 22 oktober van het jaar 4004 voor Christus, of dat het allemaal zo’n 14 miljard jaar geleden begon… het kan nooit kwaad om je te verdiepen in een onderwerp waarover je een mening hebt. Zie ‘Klimaat Alarm’.

Klimaatalarmist
zoekt verbanden tussen vroeger en nu

Klimaatalarmist graaft in het verleden van onze wetenschap en van onze planeet en laat zien wat we meenden te weten en waar we het bij het juiste einde hadden … of juist niet.
Zie ‘Achtergronden’.

Klimaatalarmist
kijkt vooruit en ziet kansen en risico’s

Niemand kan de toekomst voorspellen zonder kennis van het verleden. En dan nog kan de toekomst ons verrassen. Het klimaat is echter beter te voorspellen dan het weer. Lees op klimaatalarmist.nl waarom. Zie ‘Berichten’.klimaatalarmist.nl, mei 2020