IPCC Assessment Report 6 Working Groups 1, 2 & 3

Gepubliceerd door IPCC op 9 augustus 2021, 28 februari en 4 april 2022

In deze 3 rapporten samen staan 66 452 literatuurreferenties (update 1 april 2023)
Hiervan heeft 83,5% een downloadlink. Dat zijn de referenties hieronder (zie ook Toelichting).

Klik in de linker kolom voor een popup venster met gedetailleerde gegevens per publicatie.
De gegevens van de ‘Publisher’ bevatten meestal slechts een samenvatting, maar in sommige gevallen (bij ‘Open Access’ of ‘Full Access’) ook de complete publicatie. Onder ‘FreeURL’ vallen publicaties die buiten de grote wetenschappelijke uitgeverijen om zijn gepubliceerd, vaak door nationale of internationale instellingen of bedrijven.

IPCCref AuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL
IPCCref AuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL