IPCC Assessment Report 6 Working Groups 1, 2 & 3

Gepubliceerd door IPCC op 9 augustus 2021, 28 februari en 4 april 2022

In deze 3 rapporten samen staan 66 452 literatuurreferenties (update 1 april 2023). Hiervan heeft 83,5% een downloadlink voor de complete publicatie. Dat zijn de referenties hieronder (zie ook de toelichting ‘Gebruik tabellen’).

Via Publisher (klik op Abstract) kan meestal slechts een samenvatting worden gedownload, maar in sommige gevallen (bij ‘Open Access’ of ‘Full Access’) ook de complete publicatie.
Via SciHub (klik op Pdf) kunnen PDFs van artikelen worden gedownload.
Via FreeURL (klik op Http) kunnen publicaties worden gedownload die buiten de grote wetenschappelijke uitgeverijen om zijn gepubliceerd, vaak door nationale of internationale instellingen of bedrijven.
Klik in de linker kolom onder IPCCref voor downloadlinks naar de desbetreffende publicatie.

IPCCref AuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL
IPCCref AuthorsPubyearPublicationPublisherSci-HubFreeURL