͘͘͘De media

De media

Overde rol van de media sinds 2000 in Nederland werd gerapporteerd in een artikel in De Groene Amsterdammer van 3 februari 2021.

Van ruim 18000 artikelen over klimaatverandering in De Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de Volkskrant en NRC Handelsblad werd nagegaan wie daarin het meest aan het woord kwamen: activisten, politici, wetenschappers of [pseudo]sceptici.’

We hadden dit eerder serieuzer moeten nemen

Onderzoek naar 20 jaar klimaatdebat

Terug