͘͘͘Weten en geloven

Weten begint met geloven. Bij het vergaren van kennis zul je om te beginnen je leraren moeten geloven op hun woord.

Wetenschappers zijn een apart slag mensen. Pas zodra je je ontwikkeld hebt tot een natuurwetenschapper met een behoorlijke basiskennis, zul je er aan gewend raken om een vraagteken te zetten achter ieder uitroepteken. En zul je moeite krijgen met ongenuanceerde uitspraken. Van jezelf en van anderen. Dan is een ‘kritische’ wetenschapper geboren.

Naast wetenschap is er technologie. Dat is een ander ambacht. Dan moet je leren hoe je dingen maakt. Hoe het werkt is vaak belangrijker dan waarom het werkt. Wetenschappers maken zich drukker om het waarom.

Technologen houden vaak van grote dingen. Wetenschappers vaak van kleine. Misschien hebben ze daardoor ook vaak een kleiner handschrift. (Dit laatste is – voor zover ik weet – een niet door wetenschappelijk onderzoek bevestigde correlatie).

Er is een gapend gat tussen wat wetenschappers weten en wat het ‘publiek’ gelooft.

Bij de vorming van de publieke opinie over klimaatverandering spelen de media een belangrijke rol.