͘Literatuurreferenties

Literatuurreferenties

Uit de volgende perioden zijn/worden de bronvermeldingen uit IPCC-rapporten verzameld.

IPCC rapporten 2021-2022

IPCC rapporten 2018-2019

IPCC rapporten 2013-2014

De digital object identifier (DOI) is een unieke code waarmee wetenschappelijke publicaties kunnen worden teruggevonden. Een DOI wordt toekend aan artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en aan hoofdstukken in wetenschappelijke rapporten. De DOI werd in het jaar 2000 geïntroduceerd door de International DOI Foundation. Met terugwerkende kracht krijgen ook steeds meer vroegere publicaties alsnog een DOI.

DOI’s werden steeds vaker vermeld in de lijsten met literatuurreferenties in IPCC-rapporten. Dit biedt de mogelijkheid om de referenties uit de IPCC-rapporten direct – via een hyperlink – te verbinden met de locaties op Internet waar de oorspronkelijke publicaties te vinden zijn.

Zo kon in 2020 op deze website worden gestart met de weergave van lijsten literatuurreferenties uit de IPCC-rapporten AR5WG1, SR15, SRCCL en SROCC.

De PDF-bestanden van de IPCC-rapporten werden daartoe met behulp van optical character recognition (OCR) via Adobe Acrobat XI Pro gedigitaliseerd en geordend met behulp van Excel, Word, Notepad++, PHP-scripts, MySQL-statements en phpMyAdmin.

Door onvolkomenheden in de optical character recognition (OCR) en de daarop volgende conversiestappen ging wel wat informatie verloren. Hierdoor konden niet alle referenties (foutloos) in deze eerste versie worden verwerkt in de tabellen.

In 2022 is de procedure om fouten op te sporen verbeterd, zodat de tabellen die sinds begin 2023 worden gepubliceerd vrijwel 100% compleet zijn.

Op 1 maart 2023 zijn de bijna 18 000 referenties uit het derde en laatste IPCC-rapport (AR6WG3, 2022) hier gepubliceerd. En op 26 maart de bijna 19 000 referenties uit het eerste IPCC-rapport (AR6WG1, 2021). Aan de referenties van het tweede IPCC_rapport (AR6WG2, 2022) wordt nog gewerkt.