Gebruik tabellen

Kolommen

De tabellen bestaan uit 4 kolommen: IPCCref, Authors, Pubyear en Publication

IPCCref bestaat uit rapport, hoofdstuk en referentievolgnummer.
Bijvoorbeeld SROCC-CH03-0001 is de eerste referentie van hoofdstuk 3 van rapport SROCC.

Authors bestaat uit de namen van (een deel van) alle auteurs, zoals weergegeven in de referentielijsten bij de hoofdstukken in de IPCC-rapporten. De toevoeging ‘et.al.’ geeft aan dat er meer auteurs zijn, die hier niet worden genoemd.

Pubyear is het jaar van publicatie van het artikel

Publication bestaat uit de naam van het artikel en een nadere bronvermelding.

Als het artikel afkomstig is uit een tijdschrift dan volgt de naam van het tijdschrift, de jaargang, tussen haakjes het nummer van de aflevering, en de bladzijdenummers.

Als het artikel onderdeel is van een rapport, dan wordt de naam van het artikel gevolgd door “In:” en vervolgens de naam van het rapport en een nadere bronvermelding.

Als het artikel een geheel rapport betreft, dan wordt de naam van het rapport gevolgd door een nadere bronvermelding.

Sorteren

Door op een kolomkop te klikken worden de gegevens gesorteerd in die kolom.
Klik voor een tweede maal op de kolomkop om de sortering om te keren.
Het sorteren kan zowel voor als na een zoekactie worden gedaan.

Zoeken

Via het zoekveld (Search) wordt in alle 4 kolommen gezocht naar de opgegeven tekst.
De zoektekst kan ook een deel van een woord betreffen of een strofe.

Downloaden

Door op de tekst of het kruisje in de linkerkolom (IPCCref) te klikken, worden 3 extra regels getoond . Een tweede klik sluit deze extra regels weer.

Op die regels staat het volgende:
Publisher met eventueel rechts daarvan Abstract
SciHub met eventueel rechts daarvan PDF
FreeURL met eventueel rechts daarvan Http

Waar één of meer van deze downloadmogelijkheden beschikbaar is, activeert een klik op Abstract, Pdf of Http de desbetreffende download.

Voorbeelden

World Bank‘ voor alle rapporten uitgegeven door de Wereldbank.
Vuuren‘ voor alle artikelen met ‘van Vuuren’ als auteur.
Nature Climate Change‘ voor alle artikelen uit het tijdschrift met deze naam.
SR15-CH02‘ voor alle referenties bij hoofdstuk 2 van rapport SR15.
Permafrost thaw‘ voor alle referenties met deze strofe in de titel.

Zoekwoord suggesties

accel, aerosol, antar, arctic, atmos,
balance, biodiv, biolog, budget,
capture, carbon, coal, cool, cloud,
dimm,
elect, emiss, extin,
forc, fuel, future,
gas, geoen, geol, global, gloss, grow,
heat, hydrat,
ice, inun,
level, liquid,
negative,
orbit, oscil,
past, permaf, power, precip, present, provinc, pyro,
radiation, radiative, reduction, risk,
satel, soil, space, storm, statistic, storage, strato, stress, surface,
time,
warming,
zero