⭐ George Kukla

George Kukla (1930-2014)

Biografie:  EN   NL   DE

Wetenschappelijk werk: Google Scholar


George Kukla werd geïnterviewd voor de BBC-documentaire ‘The Weather Machine’ uit 1974 van Nigel Calder:


Kukla dacht in 1974 dat we afstevenen op een nieuwe IJstijd.

Hedendaagse ‘ontkenners’ van ‘Anthropogenic Global Warming (AGW)’ denken nog steeds dat dit de wetenschappelijke consensus was in de jaren 70 van de vorige eeuw.

Maar Kukla was een éénling. Kukla’s specialisme was onderzoek naar het klimaat tijdens het voorgaande interglaciaal en de overgang naar de laatste IJstijd, die tussen 115 en 117 duizend jaar geleden begon. Toen was er echter geen sprake van een spectaculaire stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Kukla negeerde de wetenschappelijk onderbouwde stelling dat een sterke stijging van het CO2-gehalte in de hedendaagse atmosfeer een nieuwe IJstijd zou kunnen uitstellen of zelfs onmogelijk maken.

De toen 70-jarige emeritus hoogleraar schreef in 2000 op persoonlijke titel nog een artikel voor Science waarin hij stelt dat we lessen kunnen trekken uit de vorige overgang van een interglaciaal naar een IJstijd. Maar ook in dat artikel rept hij met geen woord over CO2.

Hij leek te geloven dat de huidige opwarming alleen de tropen betreft en dat de poolstreken niet zouden opwarmen.

Al spoedig bleek dat hij het mis had. De polen warmen sneller op dan de tropen.

Meer context geeft een documentaire van PBS Digital Studios uit 2016:

Terug