⬡ Het mensentijdperk

Het Holoceen.
Meer mensen, minder natuur.
Dalende biodiversiteit sinds de opkomst van de mensheid.